Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Underlivsplagene det ikke snakkes så mye om

De aller fleste kvinner vil i løpet av livet oppleve store eller små underlivsplager som det ikke er vanlig å snakke så mye om. 

Noen av disse plagene kan behandles med medisiner, andre med operasjoner og noen kan gå over av seg selv. For mange er en operasjon en risikabel og vanskelig prosedyre å gjennomgå, og derfor kan laserbehandling være et bedre alternativ og gi mindre bivirkninger med samme resultat. 

Tørr skjede. I de tilfeller der man sliter med f. eks tørr skjede, kan det være vanskelig å få hjelp. Nyere undersøkelser tyder på at laserbehandling kan være til hjelp. I Danmark er det nylig gjort en undersøkelse hvor man ser at så godt som 100% av kvinnene som var i testgruppen fikk redusert problemet.  Se film under

Mange kvinner kan oppleve inkontinens og slapphet med alder eller etter fødsel.

Tørrhet og slapphet i underlivets muskulatur kan også gå utover seksuallivet. Symptomer kan være lekkasje av urin, og plagene kan ofte forverres med alderen. Behandling kan være konservativ ved bekkenbunnstrening og lokale østrogener, ringpessar eller operativ behandling hvis overnevnte tiltak ikke hjelper. I tillegg er det også mange kvinner som opplever fremfall. Denne tilstanden innebærer fremfall av blæreveggen, fremfall av livmor eller livmorhalstupp,

Laserbehandling ved underlivsplager hos kvinner har dokumentert en effekt. Behandlingen er trygg og smertefri. Laserbehandling av underlivsplager er bl. annet godkjent av amerikanske helsemyndigheter (FDA) og brukes i økende grad verden over. Hver behandling varer 6-10 minutter. Mange har god effekt av 1 behandling, men det anbefales 3 behandlinger m 4-6 ukers intervall.

Hva kan vi behandle?

RenovaLase 

Tørre slimhinner

Mange kvinner, særlig etter overgangsalder, plages av tørre slimhinner, noe som kan gi smerter og svie ved samleie. Det finnes medikamenter som kan hjelpe, men ikke alle kvinner kan eller vil bruke hormonpreparater. RenovaLase laserbehandling vil bygge opp slimhinnene og forhindre tørrhet. Behandlingen stimulerer til økt kollagenpoduksjon, gjenoppbygging av slimhinnen, som gir god effekt når det gjelder både fuktighet og elastisitet. 

Om behandlingen

• Selve behandlingen tar 6-8 minutter. Det anbefales 3 behandlinger med 4 ukers mellomrom. 

• Relativt smertefri.

• Det anbefales evt å gjøre oppfølgningsbehandling én gang pr år.


InContiLase                                

Urinlekkasje

Urininkontinens er ufrivillig urinlekkasje. 
Ifølge en norsk undersøkelse rapporterer  ca. 30% av kvinner om dette problemet. Ved stressinkontinens vil man oppleve urinlekkasje ved f. eks  løping, dansing, løfting, hoste og latter. Dette kan være et problem for kvinner i alle aldre, også yngre kvinner særlig etter barnefødsler, men manifesterer seg mer ved økende alder. Ved lette/ moderate plager kan laserbehandling være et meget godt alternativ til kirurgisk behandling. 

Om behandlingen

• Selve behandlingen tar 6-8 minutter, 3 behandlinger med 4 ukers mellomrom. 

• Relativt smertefri

• Det anbefales å gjøre oppfølgningsbehandling én gang pr år

IntimaLase  

Nedsatt elastisitet i skjedevegger

Etter en fødsel kan det oppstå slapphet i skjedeveggene pga overstrekking av bekkenbunn og slimhinner. En laserbehandling kan stramme opp og minske diameteren i skjeden. Dette er av betydning for seksualfunksjonen både for kvinnen og hennes partner. Denne behandlingen har i undersøkelser gitt veldig høy pasientfornøydhet. Dette kan være et vanskelig tema å snakke om, og vi erfarer at mange opplever dette problemet etter fødsler. Ta en prat med oss om det er noe du lurer på.

Om behandlingen

• Selve behandlingen tar 6 minutter,  Vi anbefaler 3 behandlinger med 4 ukers mellomrom. 

• Relativt smertefri 

• Det anbefales en oppfølgningsbehandling i året

ProlapLase                                           

Prolaps 

Med tiden vil muskler og bånd svekkes som en følge av naturens gang og tidligere fødsler. Ved mildere tilfelle av fremfall av skjedeveggene kan laserbehandling være en veldig effektiv behandling og langt mindre omfattende prosedyre å gå igjennom enn en operasjon. Det er ikke alle tilfeller hvor laser kan være en effektiv behandlingsmåte for dette problemet, men vi ser at hos kvinner som har milde til moderat fremfall, så er laser en fornuftig måte å behandle dette problemet. 

Om behandlingen

• Selve behandlingen tar 6 minutter. Vi anbefaler 3 behandlinger med 4 ukers mellomrom. 

• Relativt smertefri

• Det anbefales en oppfølgningsbehandling i året*    *    *

Ta kontakt her for bestilling av  konsultasjonstime


 

Nyhetsinnslag på Dansk TV om tørre slimhinner og behandling med laser

 

 

Ofte stilte spørsmål

Gjør det vondt å ta laserbehandling? 

Noen kan synes det er litt ubehagelig, men vi anbefaler ikke å bruke bedøvelseskrem i forkant for å få tilbakemelding på smerten. Pasienter sier i etterkant at det kan sammenliknes med bitte små stikk. Etter behandling kan det være litt sårt, men dette pleier å gi seg i løpet av de to første timene etter behandling. 

Kan jeg gå rett på jobb etter en behandling? 

Ja

Hvor mange behandlinger vil jeg trenge for oppnå et tilfredstillende resultat? 

Det avhenger av hva vi ønsker å oppnå og hvordan tilstanden din er i utgangspunktet. Gjennomsnittlig vil vi kunne si at de fleste vil trenge ca 3-4 behandlinger for best mulig resultat.  Når man er gjennom sitt behandlingsprogram, kan og bør man ta en behandling i året for å opprettholde resultatet

Hvor lenge varer effekten av behandlingen?

Alt vev vil uansett bli "slappere" med årene, og laserbehandlingen vil ikke hindre naturens gang. Men lasereffekten vil kunne reversere og bremse utviklingen i en gitt periode. Hvor lenge denne «perioden» varer er individuelt, men vi forventer en effekt som varer i flere år. Alder, livsstil og generell helse spiller en rolle ifht dette.

Klikk her og be om skjema før konsultasjonstime


 

 

 

Using Format