Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Snorking er et utbredt problem - det finnes hjelp! 

Snorking kan begynne å opptre i allerede i 30 årsalderen hos både kvinner og menn. Ca en fjerdedel av oss snorker regelmessig, og enda flere snorker av og til. Kvinner snorker like mye som menn,  men de begynner litt senere i livet. 

I 60-årsalderen snorker så mange som 60 % av menn og 40 % av kvinner regelmessig.

Hva forårsaker snorking? Snorking skyldes at svelget blir trangere når du sover fordi musklene i svelgveggene avslappes. I tillegg vil bl.a. fedme, alkohol, sovemidler og tretthet påvirke. Trang luftpassasje og slapt vev er en uheldig  kombinasjon. Når vi puster, vil bløtvevet i området vibrere. Det er disse vibrasjonene som gjør at det blir lyd, og denne lyden kan være svært høy - helt opp til 80dB! Dette kan også forsterkes av dårlig luftgjennomgang i nesen, noe som gir større luftinntak via munnen og derav mer vibrasjoner i ganen. 

Snorker jeg? Vi anbefaler å laste ned appen "Snorelab" på telefonen din og følge instruksjonene der. Den er gratis for registrering av snorking de første tre dager, og vil gi deg en god indikasjon på hvorvidt du snorker, hvor høyt du snorker og hvor lenge du snorker.

Hvordan behandles snorking? Det finnes i dag mange muligheter og remedier for å redusere snorking, med større eller mindre vellykkethetsgrad. Vi utelater det vi regner som dubiøse bidrag - snorkehjelp kan være så mangt.

Den enkeltfaktoren som kanskje betyr mest, er å redusere overvekt dersom din BMI er over 30. Røykestopp og livsstilsendring er andre nøkkelfaktorer.

Kirurgiske tilnærmingsmetoder som tilbys for snorking er bl.a. å legge inn implantater i ganen, stikke i vevet for å skape arrvev eller å fjerne deler av av vevet (bl.a. drøvel og mandler). Disse metodene er invasive, dvs operasjoner med påfølgende bivirkninger og komplikasjoner. 

Noninva Laserbehandling AS tilbyr IKKE kirurgi som behandling. Vår målsetning er å forsøke å oppnå et godt resultat uten å invadere vevet med skalpell, implantater eller liknende. 

Etablerte ikke-kirurgiske metoder innbefatter laserbehandling, bittskinner og snorkemasker. Riktig behandling avhenger av alvorlighetsgrad.

Laserbehandling. Hvis man er egnet, vil laserbehandling i stor grad kunne redusere og avhjelpe snorkeproblemer uten behov for andre hjelpemidler.  Laserbehandling er mest effektivt for de med BMI på 30 eller under. Dette er imidlertid en tommelfingerregel, ikke en absolutt regel. Det kan hevdes at de mindre til medium alvorlige snorkeproblemer er ypperlig egnet for laserbehandling. Mer alvorlig og kraftig snorking vil kunne ha bedre effekt med f.eks. bittskinne i tillegg til laser.

Mange års behandling og erfaring viser at snorkingen forårsakes helt eller delvis av den bakerste delen av ganen (den bløte ganen). Det er i bl.a. dette området vi behandler med laser.  Se nærmere beskrivelse av prosedyren under NightLase

Laserbehandling tar sikte på å stimulere kroppens egne celler og funksjoner slik at dette vevet strammes opp på en naturlig måte. Ved å stimulere kroppens egne cellefunksjoner, og ikke tilføre fremmedelementer eller fjerne vev, ansees dette som en non-invasiv behandling. Effekten gir større passasje for luftgjennomgang i svelget, samt gir minskning eller bortfall av vibrasjon i vevet. Behandlingen kalles NightLase. I tillegg vil vi ofte stramme opp nedre concha (nesemusling) i neseboret for å forbedre luftgjennomgangen der.  NoseLase har vist å gi bedret effekt av behandlingen.

Det elegante med laser, er at dette er en tilnærmet smertefri og trygg behandling som gir liten eller ingen «nedetid». 

Du kan spise samme kveld. En bivirkning er at det kan føles som om man har drukket en kopp varm drikke litt for fort - man kan bli litt sår i svelget. Noen ganske få kan rapportere om små blemmer i ganen, men det er helt ufarlig og de forsvinner i løpet av ett par dager dersom dette skulle oppstå.

Med bare tre behandlinger i løpet av 6-8 uker, vil snorkingen kunne reduseres betydelig - man vil få mer overskudd og føle seg mer uthvilt. Ikke minst vil det være merkbart for din sove-partner!

Vi anbefaler én oppfølgingsbehandling ett år etter avsluttet sekvens, for å forsterke og forlenge effekten i vevet.

Alt vev vil uansett bli "slappere" med årene, og laserbehandlingen vil ikke hindre naturens gang. Men lasereffekten vil kunne reversere og bremse utviklingen i en gitt periode. Hvor lenge denne «perioden» varer er individuelt, men vi forventer en effekt som varer i flere år. Alder, livsstil og generell helse spiller en rolle ifht dette.

Det er viktig å vite, som med all type behandling, at én behandlingsmetode ikke nødvendigvis vil fungere for alle. Vi antar at ca 3-5% av befolkningen ikke responder på denne type laserbehandling. I tillegg er det visse kriterier som vil ekskludere deg som mottaker av behandlingen, bl.a. inntak av medisiner som gjør deg fotosensitiv, pågående kreftbehandling, aktiv infeksjon i halsen, graviditet etc.  Vi vil opplyse de pasientene som ikke er antatt egnet for laserbehandling om dette ved konsultasjon. 

For de som er egnet, som tross alt er en ganske stor andel av oss, ser vi at behandling med laser kan være en veldig god løsning.

Obstruktiv søvnapné (OSA). Apné betyr åndredrettstopp. Mange som snorker vil få midlertidige pustestans under søvn. Dette betyr ikke i seg selv at det er farlig. Forenklet sagt vil omtrent 10% av alle som snorker rammes av pustepauser som varer i minst 10 sekunder mer enn 10 ganger i timen - disse lider av søvnapné. Dette regnes som en potensielt alvorlig tilstand, og kan gi en rekke følgeproblemer som høyt blodtrykk, hjerteproblematikk, diabetes og andre alvorlige følgesykdommer. 

Snorking trenger ikke i seg selv føre til søvnapné, selv om de fleste som lider av søvnapné ofte snorker kraftig.

Obstruktiv søvnapné med tilleggsymptomer (OSAS) krever utredning og behandles med CPAP (overtrykksmaske) eller bittskinne pr i dag. Det offentlige dekker dette. 

En laser-oppstramming av ganen vil kanskje kunne bedre situasjonen, men vi har i dag ikke forskningsmessig grunnlag for å hevde at dette alene vil avhjelpe søvnapné på en tilstrekkelig god måte. Men skinnen fjerner ikke alltid snorking alene, slik at en kombinasjon med laser vil kunne være meget gunstig. 

Vi har et spørreskjema som vil kunne si noe om hvorvidt du har søvnapné, men intet spørreskjema kan gi deg et endelig svar på dette spørsmålet - kun en indikasjon. For å få en diagnose må man gjennom søvnpolygrafi. Dette kan vi være behjelpelige med.

Bittskinner. Vi er sertifiserte til også å kunne tilby Somnomed skinne som tilleggsbehandling ved søvnapné eller kraftig vedvarende snorking. Dette er en godt dokumentert måte å løse problemet på: Skinner på tennene hvis formål er å føre underkjeven frem under søvn slik at tungen løftes og svelget åpnes for luftgjennomstrømning. Mange opplever det dessverre som noe ubehagelig å måtte bruke skinnen hver natt, og langtidseffekten på tannstilling og kjeveledd kan innebære noe bivirkninger.  Men apnéskinne er en veldokumentert og effektiv behandling ved søvnapné og avhjelper alvorlig grad av snorking.

MED KOMBINASJON LASER OG SKINNE KAN VI NÆRMEST GARANTERE DEG SNORKEFRI!

Hva kan vi behandle?

NightLase 

Innstramming av bløtvev i svelget

Laserenergien har blitt brukt i rent medisinske applikasjoner og kosmetiske behandlinger i flere tiår. Ved hjelp av laserbasert oppvarming har man i de senere årene kunnet nyttiggjøre seg av denne energien til innstramming av vev. Indikasjonsområdene gjelder ikke bare hud, men også innstramming av bløtvevet i halsen slik at snorkeproblemer utbedres.

Den patenterte behandling NightLase som er utviklet fra dette grunnleggende konseptet viste seg å være effektiv og nesten smertefri. Så dette er noe helt annet enn smertefulle kirurgiske prosedyrer med lang rekonvalesenstid, som fortsatt er den mest utbredte metoden på markedet pr. dags dato. 

Om behandlingen

• Selve behandlingen tar under en time 

• Relativt smertefri

• 3 behandlinger i løpet av 8-10 uker

• Det anbefales én oppfølgningsbehandling i året

NoseLase 

Oppstramming av nedre nesemusling

Den nedre nesemuslingen er den som oftest er "synderen" ved lite luftgjennomstrømning i nesen. Denne består av bløtvev, og kan behandles på samme vis som bløtvevet i halsen. Behandlingen er helt ufarlig og non-invasiv.

Problemet i nesen kan også være mer komplisert og ha behov for mer omfattende behandling, men det vil vi kunne henvise til Øre/Nese/Hals lege ved behov. 

Om behandlingen

• Selve behandlingen tar få minutter 

• Relativt smertefri

• Foregår gjennom ytterste del av neseboret

Ta kontakt her for bestilling av  konsultasjonstime


Ofte stilte spørsmål

Gjør det vondt å gjennomføre behandlingen og rett etterpå? 

Behandlingen er ikke helt smertefri, det vil kjennes som små varme stikk mot slutten av behandlingen. Vi kan ta pause i behandlingen når som helst uten å påvirke resultatet. Vi gir ikke bedøvelse da vi trenger tilbakemelding fra pasientene. De fleste sier at det etter behandling føles litt sårt, som man har drukket en litt for varm kopp te. Pasienten kan spise, drikke, snakke og leve et helt normalt liv umiddelbart etter behandlingen.

Hvor mange behandlinger vil jeg trenge? 

Det kommer an på hvor kraftig man snorker og hvor årsaken sitter iht nese/svelg. Vi følger en forskningsmessig basert protokoll med 3-4 behandlinger og behandlingstiden er under 60 minutter pr. sesjon.

Jeg snorker så kraftig at partneren min må sove på et annet rom, kan laserbehandling hjelpe?

De fleste pasienter vil oppleve en markant bedring umiddelbart etter behandling med NightLase. Men er man veldig overvektig, kan det være nødvendig å gå ned i vekt for å få en total effekt av behandlingen.  Vil vil også anbefale deg å unngå alkohol og store måltider ca to timer før leggetid. Det skal sies at det er en forventet reduksjon, ikke en forventet snorkefrihet. Å bli snorkefri er noe vi ikke kan garantere, selv om mange vil oppleve nettopp dette. Men med en kombinasjon skinne og laser, er vi ikke langt unna...

*    *    *

 

Using Format